meer handige tools
Rekenformule.nl

Body-mass index (BMI) berekenen

De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. De BMI kan niet gebruikt worden als betrouwbare maat voor overgewicht bij een individu, aangezien individuele verschillen in lichaamsbouw niet in de berekening worden meegewogen (verhouding van spier-, bot- en vetweefsel). In de geneeskunde wordt desondanks de BMI wel veel gebruikt. In de dagelijkse medische praktijk is de BMI goed bruikbaar en voldoende betrouwbaar.

Wat heb ik nodig?

  • Gewicht = Het gewicht in kg
  • Lengte = De lengte in meters

BMI berekenen

BMI =
Gewicht Lengte2

Voorbeeld
Ik ben 1.82 m lang en weeg 75 kg, wat is mijn BMI?
75 / 1,82 2 = 22,64
Een waarde van de index van minder dan 18,5 duidt op ondergewicht. Ondergewicht kan veroorzaakt worden door ondervoeding, een eetstoornis of door een ander gezondheidsprobleem. Vanaf een index van 25 wordt van (licht) overgewicht gesproken. Boven een waarde van 30 is er sprake van ernstig overgewicht of obesitas. Een waarde hoger dan 40 duidt op morbide obesitas of ziekelijk overgewicht. Boven de 50 spreekt men van superobesitas.

Rekenformule's

Rente op renteSolvabiliteitRenteInhoud van blokInhoud van cilinderOppervlakte van cirkelLiquiditeitBTWSpaarbedragDriehoek stelling van PythagorasWet van OhmBMIOmtrek van cirkelOppervlakte