meer handige tools
Rekenformule.nl

Stelling van Pythagoras

De Stelling van Pythagoras is een bekende wiskundige rekenformule. Deze rekenformule geeft een verband tussen de lengten van de zijden van een rechthoekige driehoek. Als je twee zijdes van een rechthoekige driehoek weet, kun je de derde zijde uitrekenen.

Wat heb ik nodig?

  • Zijde A = rechte zijde 1
  • Zijde B = rechte zijde 2
  • Zijde C = schuine zijde

Zijde van driehoek berekenen

Zijde A2 + zijde B2 = Zijde C2 Voorbeeld 1
Zijde A is 340 cm, Zijde B is 200 cm, hoelang is Zijde C?

Stap 1 340² + 200² = 155600 (is dus waarde C²)
Stap 2155600 = 394,46 cm
Voorbeeld 2
Een driehoek heeft rechte lengte A van 1,2 meter en rechte zijde B van 2,5 meter. Hoelang is zijde C?

Stap 1 1,2² + 2,5² = 7,69
Stap 27,69 = 2,77 meter

Rekenformule's

BTWLiquiditeitInhoud van cilinderSolvabiliteitOmtrek van cirkelSpaarbedragDriehoek stelling van PythagorasBMIRenteRente op renteInhoud van blokOppervlakteWet van OhmOppervlakte van cirkel