meer handige tools
Rekenformule.nl

BTW of omzetbelasting berekenen

Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties. De formule die je gebruikt is afhankelijk van het tarief dat je moet gebruiken. In nederland geldt een hoog (21%) en een laag (6%) tarief.

Wat heb ik nodig?

  • Bedrag = het bedrag waarover BTW moet worden berekend
  • BTW tarief = bijv. 21% schrijf je als 0.21
Wil je weten hoeveel btw je moet rekenen over een bedrag:

Alleen het BTW bedrag berekenen

BTW bedrag = Bedrag x BTW tarief Voorbeeld 1
Hoeveel BTW moet ik betalen over € 50,00 met een BTW-percentage van 6%?
€ 50 x 0.06 = € 3,00
Voorbeeld 2
Hoeveel BTW moet ik betalen over € 210,00 met een BTW-percentage van 21%?
€ 210 x 0.21 = € 44,10
Heb je een bedrag waar nog btw bij moet worden berekend:

Totaalbedrag incl. BTW berekenen

Bedrag incl. BTW = Bedrag x (1 + BTW tarief) Voorbeeld 1
Hoeveel moet ik totaal met BTW betalen over € 100,00 met een BTW-percentage van 6%?
€ 100 x 1.06 = € 106,00 incl. BTW
Voorbeeld 2
Hoeveel moet ik totaal met BTW betalen over € 523,50 met een BTW-percentage van 21%?
€ 523,50 x 1.21 = € 633,44 incl. BTW
Heb je een bedrag met BTW en wil je weten hoeveel dit zonder btw is:

Bedrag excl. BTW berekenen

Bedrag zonder btw =
Bedrag incl. BTW 1 + BTW tarief
Voorbeeld 1
Wat is bedrag zonder BTW, als totaal € 224,20 is met een BTW-percentage van 6%?
€ 224,20 / 1.06 = € 211,51 excl. BTW
Voorbeeld 2
Wat is bedrag zonder BTW, als totaal € 523,50 is met een BTW-percentage van 21%?
€ 523,50 / 1.21 = € 432,64 excl. BTW

Rekenformule's

RenteDriehoek stelling van PythagorasOmtrek van cirkelSpaarbedragLiquiditeitInhoud van blokBMIOppervlakteRente op renteInhoud van cilinderBTWWet van OhmOppervlakte van cirkelSolvabiliteit