meer handige tools
Rekenformule.nl

Bereken de oppervlakte van een cirkel

Voor het berekenen van de oppervlakte van een cirkel maken we gebruik van de afstand van de buitenkant tot het middenpunt (straal). Daarbij speelt het getal "pi" een belangrijke rol. Het getal pi wordt geschreven als ∏. Het is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma. Wij ronden voor het gemak pi af op twee cijfers achter de komma: Π = 3,14.

Wat heb ik nodig?

  • PI (Π) = afgerond op 3,14
  • Straal = buitenkant tot middelpunt van de cirkel (een halve diameter)
  • Straal² = de kwadraat van de straal (zonder kwadraatfunctie op rekenmachine = straal x straal)

Oppervlakte van cirkel berekenen

Oppervlakte = Π x straal² Voorbeeld 1
Een rond zwembad heeft een diameter van 6 meter, wat is de oppervlakte? Bereken eerst de straal (halve diameter).
3,14 x 3² = 28,26 meter²
Voorbeeld 2
Een cilinder heeft een straal van 100 mm, wat is het oppervlakte?
3,14 x 100² = 31400 mm²

Rekenformule's

BTWSpaarbedragBMIOppervlakte van cirkelOmtrek van cirkelRenteSolvabiliteitInhoud van blokLiquiditeitDriehoek stelling van PythagorasInhoud van cilinderRente op renteWet van OhmOppervlakte