meer handige tools
Rekenformule.nl

Bereken de inhoud van een blok

Voor het berekenen van de inhoud van een blok heb je 3 gegevens nodig: lengte, breedte en hoogte. De uitkomst benoemen we in 'kubieke meter' (m³) of 'kubieke centimer' (cm³).

Wat heb ik nodig?

  • Lengte = lengte blok
  • Breedte = breedte blok
  • Hoogte = hoogte blok

Inhoud berekenen

Inhoud = lengte x breedte x hoogte Voorbeeld 1
Een schuur is 2m hoog, 2m breed en 3.5m lang. Wat is de inhoud?
2 x 2 x 3 = 12 m³
Voorbeeld 2
Een ladeblok is 80 cm breed en 200 cm diep. De hoogte is 75 cm. Wat is de inhoud?
80 x 200 x 75 = 1200000 cm³

Rekenformule's

SpaarbedragSolvabiliteitInhoud van blokOppervlakteRenteOmtrek van cirkelOppervlakte van cirkelWet van OhmDriehoek stelling van PythagorasBTWBMIInhoud van cilinderRente op renteLiquiditeit