meer handige tools
Rekenformule.nl

Rente of rentebedrag berekening formule

Rente (ook wel interest genoemd) is de vergoeding die je betaald voor geleend geld aan degene die het geld uitleent. Je spreekt vaak een rente-percentage af per periode. Bijvoorbeeld een rentebedrag per jaar op een lening.

Wat heb ik nodig?

  • Basisbedrag = Bedrag waarover je rente betaald
  • Rentepercentage = Percentage dat je gaat betalen per periode
  • Periode = Periode waarover de rente wordt berekent.

Rente berekenen

Rente = Basisbedrag x (Rentepercentage / 100) Voorbeeld 1
Ik betaal 3% rente per jaar op een lening van € 15000. Hoeveel rente betaal ik?
€ 15000 x 0.03 = € 450 (per jaar)
Voorbeeld 2
Ik betaal 8,5% rente per jaar op een bedrag van € 12400. Hoeveel rente betaal ik?
€ 12400 x 0.085 = € 1054 (per jaar)

Rekenformule's

Inhoud van cilinderOppervlakte van cirkelRente op renteOmtrek van cirkelRenteWet van OhmLiquiditeitBMIOppervlakteSolvabiliteitBTWSpaarbedragDriehoek stelling van PythagorasInhoud van blok