meer handige tools
Rekenformule.nl

Rente-op-rente / samengestelde interest berekenen

Rente op rente is het rendement dat per periode wordt behaald over een voorgaand bedrag. Het is vaak van toepassing bij een spraarrekeningen of belegging. Je krijgt rente over een bedrag en dit bedrag neemt toe. Bijvoorbeeld een jaar later krijg je weer rente over het voorgaande bedrag wat dus al rente bevat. Zo neemt het kapitaal steeds meer toe en krijg je steeds rente over (voorgaande) rente. Dit noemen we ook wel samengestelde interest.

De berekening van samengestelde interest wordt vaak gebruikt als je bijvoorbeeld snel wilt weten hoeveel geld je verdient als je geld voor langere periode op een spaarrekening wilt zetten.

Wat heb ik nodig?

  • Beginbedrag = bedrag waarover je rente ontvangt
  • Rentevoet = rente per periode; bijv. 5% is 0.05
  • Periode's = Aantal periode's

Samengestelde interest berekenen

Eindbedrag = Beginbedrag x (1 + Rentevoet)Periode's Voorbeeld
Hoeveel geld staat er op mijn spaarrekening over 8 jaar, als ik nu € 1000,00 heb met 2,5% spaarrente?
€ 1000 x 1.025 8 = € 1218,40

De 72 regel

Als je snel wilt uitrekenen hoelang het duurt voordat een bedrag met interest verdubbelt, is er de 72-regel. De regel van 72 is een vuistregel die ongeveer aangeeft hoelang het duurt totdat een investering zich verdubbelt. De berekening is eenvoudig:

Wat heb ik nodig?

  • Rentevoet = rente per periode; bijv. 3% of 6,5%
  • Periode's = Aantal periode's

72 regel gebruiken

Aantal periode's tot verdubbeling =
72 Rentevoet
Voorbeeld
Ik krijg 6,5% rente per jaar, hoelang duurt het totdat het bedrag is verdubbelt?
72 / 6,5 = 11,08 jaar

Welke rente is nodig om binnen gegeven aantal jaar te verdubbelen?

Rentevoet =
72 Gewenst aantal jaren
Voorbeeld
Ik wil met 10 jaar m'n vermogen verdubbelen, welk rentepercentage heb ik dan nodig?
72 / 10 = 7,2%

Rekenformule's

RenteLiquiditeitDriehoek stelling van PythagorasBTWOmtrek van cirkelOppervlakteWet van OhmOppervlakte van cirkelRente op renteBMIInhoud van cilinderSolvabiliteitSpaarbedragInhoud van blok