meer handige tools
Rekenformule.nl

Omtrek van cirkel of cilinder berekenen

Voor het berekenen van de omtrek van een cirkel maken we gebruik van de doorsnede (diameter). Daarbij speelt het getal "pi" een belangrijke rol. Het getal pi wordt geschreven als ∏. Het is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma. Wij ronden voor het gemak pi af op twee cijfers achter de komma: Π = 3,14

Wat heb ik nodig?

  • PI (Π) = afgerond op 3,14
  • Diameter = de doorsnede van de cirkel

Omtrek van circel berekenen

Omtrek = Π x Diameter Voorbeeld 1
Een rond zwembad heeft een diameter van 3 meter, wat is de omtrek?
3 x 3,14 = 9,42 meter
Voorbeeld 2
Een cilinder heeft een diameter van 200 mm, wat is de omtrek?
200 x 3,14 = 628 mm

Rekenformule's

Oppervlakte van cirkelRenteOmtrek van cirkelWet van OhmInhoud van cilinderSpaarbedragBTWLiquiditeitBMISolvabiliteitOppervlakteDriehoek stelling van PythagorasInhoud van blokRente op rente